Strategia
„Od pola do stołu”
w sektorze przetwórstwa spożywczego

Scrolluj i dowiedź się więcej

O raportach

Poniższe raporty odnoszą się do poszczególnych aspektów wdrażania przedstawionej w maju 2020 roku przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu”, będącej jednym z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Pierwszy z nich “Strategia „Od pola do stołu” w sektorze przetwórstwa spożywczego” został zaprezentowany w sierpniu roku 2022.

Analiza energetyczna dotycząca
strategii „Od pola do stołu”

W opracowaniu przedstawiona została charakterystyka otoczenia elektroenergetycznego, która ma i będzie mieć znaczenie w kontekście wdrażania przedstawionej w maju 2020 roku przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu”, będącej jednym z kluczowych działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i jednocześnie nadać zrównoważony charakter obecnemu unijnemu systemowi żywnościowemu. W raporcie skoncentrowano się na elementach dotyczących obecnego i przyszłego kształtu rynku energii, wskazując na mechanizmy i scenariusze w szczególności mogące mieć przełożenie na odbiorców energii z sektora przetwórstwa rolno‑spożywczego.

Uwaruknowania wodne gospodarki żywnościowej w odniesieniu do strategii „Od pola do stołu”

Głównym motywem strategii „Od pola do stołu” jest zapewnienie zrównoważonej gospodarki żywnościowej, a narzędziem tego ma być modyfikacja elementów łańcucha żywnościowego, obejmującego między innymi zapewnienie roślinom uprawnym właściwych warunków wodnych w sposób niezagrażający środowisku (a w szczególności klimatowi) oraz dostęp do wody w odpowiedniej ilości i jakości zarówno dla ekosystemów, jak i dla przetwórstwa żywnościowego. Prezentowana ekspertyza ma charakter diagnostyczny w zakresie strategicznych problemów dotyczących produkcji rolnej i przetwórstwa żywności w aspekcie zasobów wodnych.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o kolejnych raportach.

Wydawca

Partnerzy

Kontakt

wydawnictwo@fundacjagap.pl 

Skip to content